Afdeling: Imkervereniging Delft

AFDELING: Imkervereniging Delft

De vereniging

Algemeen

Onze vereniging van bijenhouders bestaat sinds 1920. De doelstelling van onze vereniging is, naast het bevorderen van de bijenteelt in de breedste zin van het woord, om de contacten tussen de imkers te versterken en kennisuitwisseling tot stand te brengen en te stimuleren.

Op de eerste maandag van de maand houden we een praatavond in het natuur- en educatiecentrum de Papaver aan de Korftlaan in Delft. Daar staat ook de bijenstand van de vereniging. Op de praatavond kunnen onze leden hun (bijen)ervaringen uitwisselen en kunnen minder ervaren imkers met hun vragen terecht bij de meer ervaren imkers.

Regelmatig houden wij tijdens de praatavond een zogenaamde thema-avond. Soms komt op zo'n avond een spreker, soms vertonen we een film om het thema onder de aandacht te brengen. Verder organiseren we activiteiten zoals in het verenigingsverband telen van koninginnen. 

Tenslotte door het bezoeken van scholen, verenigingen, markten en andere evenementen willen we een breder publiek kennis laten maken met bijen, hommels etc. Naast lessen voor basisscholen wordt er bijvoorbeeld ook met groepen kaarsen gemaakt van bijenwas. Ook kan de vereniging mogelijk helpen bij een werkstuk of spreekbeurt van kinderen.

Wilt u meer weten over onze vereniging kijk dan op www.imkerverenigingdelft.nl

 

Cursussen

Onze vereniging vind het belangrijk dat ook beginnende imkers deskundig leren omgaan met bijen. We organiseren dan ook een beginnerscursus.

De beginnerscursus bestaat uit een aantal theorie- en praktijklessen. Na het succesvol afronden van de beginnerscursus bent u in staat om zelfstandig bijenvolken te houden. Deze cursus start meestal in de wintermaanden (omstreeks februari). De cursuskosten zijn ongeveer € 150. De cursus voor het jaar 2016 is al volgeboekt.

Als u geïnteresseerd bent in het volgen van een beginners- of snuffelcursus kunt u dit bij de vereniging melden (voorzitter of secretaris zie telefoonnummers boven) dan houden we u op de hoogte.

Als u besluit om te gaan imkeren heeft u natuurlijk bijenkap, gereedschap, cursusboek etc. nodig. Tijdens de lessen wordt hieraan uiteraard eveneens aandacht besteed.

 

Het lidmaatschap

Als lid/cursist van onze vereniging wordt u tevens lid van de landelijke bond de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). Als lid van de NBV ontvangt u het blad Bijenhouden. Als lid zijn de meeste activiteiten bij onze vereniging kosteloos. We stellen het zeer op prijs als onze leden zich actief voor de vereniging inzetten.

 

Bijenzwerm gezien rondom Delft?

Als u een bijenzwerm heeft gezien, ga dan naar onze website www.imkerverenigingdelft.nl en op de homepagina klik je op de button "BIJENZWERM GEZIEN". Onder de diverse plaatsnamen vind u een imker die u met de zwerm kan helpen.

Contactgegevens

Voorzitter en Secretaris:
Rob Warringa
015 3696366 (na 18.00 uur, voorzitter en secretaris)

robwarringa@planet.nl
Bekijk de website